Avís legal

Els continguts i elements gràfics del lloc web www.bagescargol.com són propietat i estàn gestionats per POSTERANDPANEL, S.L.:

Reg. Merc. Barcelona, Volume 42577, Folio 153, Page B-410538, Insc. 1ª
Pere Andorrà, s/n naves 4, 5, 6 y 7
Polígono industrial Illa Sud
08650 Sallent (Barcelona) Spain
T. +34 938 372 565
info@posterandpanel.com
NIF. B-65565749

La totalitat d'aquesta pàgina web és propietat de POSTERANDPANEL, S.L. i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD 15/99), les dades recollides a partir de correu electrònic o formularis del lloc web entraran a formar part del fitxer automatitzat propietat única de POSTERANDPANEL, S.L. que té com a única finalitat la gestió administrativa, comercial i publicitària de l'empresa. Recordi que pot exercir quan ho desitgi el seu dret d'accés i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a info@posterandpanel.com.